نویسنده

شماره چهارم نشریه روان شناسی تکاملی
روان‌شناسی, روان‌شناسی تکاملی,

چهارمین شماره از نشریه‌ی روان‌شناسی تکاملی منتشر شد

بدون دیدگاه

گمان می‌کنید انسان در لحظه‌ی اینجا و اکنون چقدر به فرایندهای ذهنی و عصبی خود آگاه است؟ و چقدر پندار آگاهی‌ در آدمی، مادرِ حدسِ سادگیِ این فرایندهاست؟ بر روی مشاهده مطلب کلیک کنید

شماره سوم نشریه روان شناسی تکاملی
تکامل, روان‌شناسی, روان‌شناسی تکاملی,

سومین شماره از نشریه‌ی روان‌شناسی تکاملی منتشر شد

2 دیدگاه

چرا روان‌شناسی تکاملی مهم است؟


روان‌شناسی تکاملی؛ بر خلاف سایر رویکردهای روان‌شناسی،‌ در مقابل رویکردهای رقیب قرار نمی‌گیرد. روان‌شناسی تکاملی را می‌توان یک متاپارادایم در روان‌شناسی و حتا علوم اجتماعی دانست. این علم به نسبت نوظهور، آمده تا همانند چتری بر سر تمام روان‌شناسی سایه بیفکند. برروی مشاهده مطلب کلیک کنید.