ای‌مَگ: مجلهٔ تخصصی روان‌شناسی تکاملی

برای خرید مجله ای‌مگ۲ کلیک کنید.

E1CB64AD F287 48DB 92EC 63DD16A86C8E 724x1024 - ای‌مَگ: مجلهٔ تخصصی روان‌شناسی تکاملی
ای‌مگ۲ روان‌شناسی تکاملی روان‌شناسی بالینی آسیب‌شناسی
شماره اول مجله روانشناسی تکاملی1 1 723x1024 - ای‌مَگ: مجلهٔ تخصصی روان‌شناسی تکاملی
ای‌مگ۱ روان‌شناسی تکاملی اخلاق