تکامل هیجان, روان‌شناسی تکاملی,

شماره اول از دومین دوره‌ی نشریه‌ی روان‌شناسی تکاملی منتشر شد