تکامل, روان‌شناسی, روان‌شناسی تکاملی,

سومین شماره از نشریه‌ی روان‌شناسی تکاملی منتشر شد