تکامل و اسلام

اهمیت کنار هم قرار گرفتن دو واژه‌ی اسلام و تکامل در اینست که مطرح شدن نظریه‌ی تکامل در ایران غالبا توسط اندیشمندان مسلمان صورت گرفته و بی‌تردید آموزه‌های دینی در نگرش آنها تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم داشته است.

   از آن رو که این نظریه پیش از داروین نیز مطرح بوده است، پژوهش‌هایمان از مشاهیری چون ابن سینا، ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین طوسی تا نام‌های آشنای معاصری چون علامه طباطبایی، مرحوم طالقانی و… را در بر می‌گیرد. خواهیم کوشید به دور از نظرات و دیدگاه‌های شخصی، کلام متفکران گرانقدر را به نسل امروز منتقل کرده و این میراث گران بهای پیشینیان را جانی دوباره ببخشیم.

   به دلیل نام‌هایی چون عبدالکریم سروش، بازرگان، طالقانی و… برخود لازم می‌دانیم صراحتا اعلام کنیم از هرگونه رویکرد سیاسی اجتناب کرده و صرفا به گردآوری دیدگاه‌های مختلف پژوهشگران دینی پرداخته‌ایم و نتیجه‌گیری را به مخاطبین فهیم و حقیقت طلب واگذار می‌کنیم.

  بی‌شک ما نیز عاری از اشتباه نیستیم و نظرات ارزشمندتان راهگشای ما خواهد بود و همواره نقدهای شما را گرامی میداریم.

ارادتمند شما، محمد ابراهیم‌زاده.

مطالب منتشر شده:
۱. بخش اول: آیا مسلمانان می‌توانند تکامل‌گرا باشند؟ تکامل در پرتوی از قرآن
۲. بخش دوم: زندگی طبقاتی یا جهش و تطور؟ تکامل در المیزان