بازاریابی, روان‌شناسی, روان‌شناسی تکاملی, زیست‌شناسی,

بازاریابی چه‌طور می‌تواند از روانشناسی تکاملی کمک بگیرد؟ – بخش دوم